Χωρίς κατηγορία

Διοικητικό συμβούλιο

Πρόεδρος: Κρυπωτός Νικόλαος

Αντιπρόεδρος: 1. Γκίκας Σαμπάνης
2. Πολλάλης Ευάγγελος

Ταμείας: Σαμπάνης Νικηφόρος

Γραμματέας: Κώνστα Ιωάννα

Γενικοί αρχηγοί: 1. Σαμπάνης Δημήτριος (Μόκκος) 2. Χριστοδούλου Χρίστος

Τακτικά μέλη: 1. Καραγιάννης Γεώργιος 2. Μαλίτσης Αναστάσιος 3. Σαμπάνης Δημήτριος (Μόκκος)